יערה אוסיה  // אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

ציטוט שמעורר בך השראה

ואינני רוצה לעולם להיות עיוור ליופי העולם כל עוד אני חי.' נתן זך, אני רוצה תמיד עיניים

עובדה מעניינת שלא יודעים עליך

הייתי בגרעין נח"ל של החברה להגנת הטבע. במסגרת הגרעין נח"ל חייתי כחלק מקבוצה באילת, עבדתי במסגרות פיתוח מנהיגות ועידוד גיוס אצל נוער, תמיכה בנוער בסיכון, שמירת טבע וחינוך סביבתי במסגרות שונות בעיר. לאחר תקופה זו, התנדבתי במשך כשנה וחצי בקיבוץ שיתופי בערבה הדרומית. בקיבוץ עבדתי בחקלאות בגידול תמרים, והתנסיתי בחיי קהילה ושיתופיות.

מהן השאיפות העתידיות או החלומות שלך?

הייתי רוצה להטמיע חשיבה אקולוגית ארוכת טווח בתוך הנורמה של החקלאות הקונבנציונלית. כחלק מעבודתי בגופים חקלאים שונים, נתקלתי בהשפעות שליליות רבות של תחום החקלאות על המאזן האקולוגי. בעיני הרבה מהנורמות החקלאיות המקובלות כיום לא מתחשבות בשינויים הגלובלים הקורים כיום, בין אם בגידול באוכלוסיה או בשינויים האקלימים ושמירת טבע. הייתי רוצה למצוא פתרונות לבעיות אלו, אשר ישלבו חשיבה אקולוגית ואת צרכי האדם, תוך עידוד קשרים בין קהילה לטבע.