מתן בצר  // הנדסת חשמל

ציטוט שמעורר בך השראה

"עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם, פן יכחשו בך, דרוש אותם – וימצאו לך מיד." הרב קוק

עובדה מעניינת שלא יודעים עליך

רבע מחיי במצטבר, גרתי מחוץ לישראל; באנגליה ובארה"ב.

מהן השאיפות העתידיות או החלומות שלך?

אני שואף להקים חברה בתחומים טכנולוגיים פורצי דרך, תוך לימוד והתקדמות תמידית. אשקיע ואפתח את החברה כך שתהווה עוגן בכלכלה הישראלית ותעזור בצמצום הפערים בחברה בדגש על פיתוח הפריפריה. אחתור לשמר את ייחודה של מדינת ישראל כמדינה מובילה ביזמות וטכנולוגיה בקנה מידה עולמי, תוך שימוש בהון האנושי הייחודי הקיים בארץ. בד בבד, אני שואף לחיים משמעותיים הכוללים חיי חברה עשירים בהתנדבות ובתרומה לקהילה.