הדס דקל  // הנדסה ביורפואית

ציטוט שמעורר בך השראה

They told you – you could be anything. A beautiful astronaut, a soccer playing ballerina, a superstar. Then said – here is what you really are. With a label to size you up, and box you in, if you let it. Don't. Step outside that box, forget it. When someone labels you this or that, use your "AND" to take a stand. With your legs, and your voice, and your head, and your heart. If someone says you're smart, say "YES, AND…" If someone says you're pretty, say "YES, AND…" Help them understand – you are polished nails and a polished mind, raw and refined, shy and bold, not just what you're told. You are warmth, and wisdom, and grace, and guts. No "if" or "but", just "AND".

עובדה מעניינת שלא יודעים עליך

הייתי מפקדת בסגל לוחמות השריון הראשונות.

מהן השאיפות העתידיות או החלומות שלך?

השאיפה שלי היא להמשיך לתארים מתקדמים, ולעסוק במחקר. ללמד באקדמיה בצורה נגישה ומעניינת, לראות את האסימון נופל בעיניים של הסטודנטים, ולעורר בהם תחושת סקרנות, מסוגלות ואמונה עצמית.
בנוסף, הייתי רוצה לפתח תכנית דרכה ניתן יהיה לעורר את אותן התחושות בבני ובנות נוער, מתוך שאיפה לאפשר להם לפרוץ את תקרות הזכוכית שמעליהם.